Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž  bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 6. 4 . 2020 od 17:00 do 30.4.2019 do 20:00 

  1. Do soutěže byla vložena výhra polarizační brýle Gnarly Owl model Steep o maximální hodnotě 1990 Kč. Výherce bude vybrán náhodným losováním.
  2. Účast v Soutěži je podmíněna splněním bodů zveřejněnými u fotografie dané soutěžena sociální síti Instagram.
  3. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhra nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhra bude odeslána po skončení soutěže.  
  4. Účast v soutěži je dobrovolná a zdarma; tedy není podmíněna zakoupením žádného zboží či služeb.
  5. Svojí účastí v soutěži akceptuje soutěžící pravidla soutěže a zavazuje se dodržet pravidla soutěže a všechny její podmínky
  6. Společnost Instagram není pořadatelem soutěže a nijak ji nesponzoruje ani s ní nesouvisí
  7. Provovatel si vyhrazuje právo smazat hlasy, které vyhodnotí jako podvodné, vulgární či s urážejícím obsahem a do soutěže nebudou započítány. 
  8. Veškeré údaje soutěžících jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou. Více informací pod Ochrana osobních údajů.

Kontaktování výherců:

  1. Soutěžící je o výhře informován po skončení soutěže přes Instagram zprávy, kde předá Pořadateli nezbytné informace potřebné k předání výhry.
  2. V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí –li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.